Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 21,4 m2 na okres 3 lat z przeznaczeniem na działalność usługową nieuciążliwą

 

Ogłoszenie przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego
ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 21,4 m2 na okres 3 lat z przeznaczeniem na działalność usługową nieuciążliwą

 

 

1. Przedmiotem dzierżawy w drodze przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni całkowitej 21,4 m2 położonej na działce nr 372/1, zlokalizowanego w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego, przy ul. Mickiewicza 32.

2. Pomieszczenie będące przedmiotem dzierżawy przeznaczone jest na nieuciążliwą działalność gospodarczą. Wyposażenie tych pomieszczeń oraz ich remont należy do dzierżawcy.

3. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na remont tych pomieszczeń zostaną zaliczone na poczet miesięcznego czynszu pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z wydzierżawiającym.

4. Stawka wywoławcza czynszu 16,34 zł za m2 miesięcznie plus podatek VAT w wysokości 23%.

5. Stawka dzierżawy nie może być niższa od stawki wywoławczej. Stawka nie zawiera opłat za energię elektryczną i podatek od nieruchomości. Zużycie wody jest wliczone w czynsz.

6. Stawka czynszu waloryzowana będzie co kwartał o wskaźnik wzrostu cen i usług podany przez GUS z poprzedniego kwartału.

7. Czynsz i podatek VAT płatny do 10-go dnia każdego miesiąca.

8. Wynajem lokalu o powierzchni 21,4 m2 na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej nieuciążliwej.

9. Przetarg odbędzie się w dniu 04.04.2018 r. roku o godzinie 14:30 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. A. Dobrowolskiego (gabinet dyrektora).

10. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS lub w odpowiednim Urzędzie.

11. Warunki przystąpienia do przetargu:

W celu potwierdzenia, że oferent posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

1.1. Aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

1.2. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

1.3. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ.

1.4. Ogólne warunki umowy - załącznik nr 2 do SIWZ zaakceptowany przez Wynajmującego.

Załączniki dostępne są do pobrania na stronie internetowej: www.biblioteka.debno.com.pl; http://bip.biblioteka.debno.com.pl.

12. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyskuje niezbędne opinie i uzgodnienia właściwych instytucji i organów wymaganych przy prowadzonym lokalu użytkowym.

13. Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego będzie pokrywał wszelkie obciążenia publiczno - prawne związane z przedmiotem dzierżawy i będzie miał obowiązek ubezpieczyć działalność w zakresie odpowiedzialności cywilnej i następstw zdarzeń losowych w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy.

14. Lokal będzie można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

15. Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.

16. Kontakt w sprawie przetargu oraz szczegółowe informację na temat lokalu można uzyskać w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie, ul. Mickiewicza 32 od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00 oraz pod numerem tel. 95 760 26 85.

17. Podpisanie umowy z dzierżawcą wyłonionym w przetargu nastąpi do dnia 09.04.2018 r.

 

 

Dębno, dnia 12.03.2018 r.                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                dyrektor biblioteki

                                                                                                                                                               Monika Piotrowska

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.03.2018.11.49.36_Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 11:49:36 86,5KB 0 razy
2 12.03.2018.11.49.53_Formularz_ofertowy_-_zaA_A_cznik_nr_1_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 11:49:53 24,5KB 0 razy
3 12.03.2018.11.50.06_OgA_lne_warunki_umowy_-_zaA_A_cznik_nr_2_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-03-12 11:50:06 38,5KB 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Bończak-Dolińczyk 12-03-2018 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Bończak-Dolińczyk 12-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Bończak-Dolińczyk 12-03-2018 11:54