Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje

W ramach Biblioteki działają następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1. Główny Księgowy

2. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

3. Dział Udostępniania Zbiorów

4. Dział Instrukcyjno-Metodyczny

5. Dział Administracyjno-Gospodarczy

Główny Księgowy:

1. Główny Księgowy zajmuje się obsługą finansowo-księgową Biblioteki.

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

 • wykonywanie wszystkich zadań i czynności wchodzących w zakres obowiązków i uprawnień głównego księgowego, wynikających z  Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r. z późniejszymi zmianami),
 • opracowywanie projektów rocznych planów finansowych - przychodów i kosztów,
 • sprawdzanie pod względem rachunkowym i zatwierdzanie do wypłaty dowody,
 • prowadzenie rachunkowości Biblioteki,
 • wycenianie spisów z natury i ustalanie różnic inwentaryzacyjnych, sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz z wykonania budżetu.
 • sporządzanie sprawozdawczości i informacji ekonomicznych o instytucji,
 • nadzorowanie pracy kasjera i prowadzenie kontroli kasy,
 • współpraca z Działem Administracyjno - Gospodarczym w zakresie powiązanym z pełnieniem swojej funkcji.

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

1. Zajmuje się organizacją zakupów i czasopism dla Biblioteki i jej filii:

 • zakupuje i wycenia książki i inne materiały rzadkie, cenne oraz nowości poza siecią księgarską,
 • pozyskuje potrzebne pozycje z darów od osób prywatnych, instytucji, wydawnictw i in.,
 • klasyfikuje i kataloguje zbiory Biblioteki i filii,
 • prowadzi kartotekę dezyderatów odnośnie zakupu księgozbiorów,
 • udziela bibliotekom filialnym pomocy w zakresie opracowania, selekcji i kontroli zbiorów,
 • prowadzi analizę stanu struktury księgozbiorów w Bibliotece oraz filiach,
 • przeprowadza selekcję i kontrolę zbiorów w Bibliotece,
 • sprawuje nadzór merytoryczny nad zbiorami w Bibliotece i filiach,
 • udziela zaleceń pracownikom Działu Udostępniania Zbiorów odnośnie gromadzenia, opracowania, kontroli i selekcji, prowadzi dokumentację zakupu, selekcji ubytków.

Dział Udostępniania Zbiorów

1. Dział stanowią wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz filie - w Dębnie przy os. Waryńskiego nr 10-22, w Cychrach, Dargomyślu, Różańsku, Warnicach:

 • zapewnia wolny dostęp do półek, z wyjątkiem czytelni gdzie książki i inne materiały podaje bibliotekarz a czytelnik korzysta z nich na miejscu,
 • udostępnia księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy, na który składa się literatura piękna, popularno - naukowa oraz dziecięca,
 • udostępnia zbiory specjalne: obrazy, nuty, płyty analogowe i kompaktowe CD, kasety muzyczne, materiały do nauki języków obcych, książki, czasopisma itp.,
 • sprowadza dla potrzeb czytelników uczących się i dokształcających książki z innych bibliotek krajowych,
 • udostępnia książki i czasopisma pacjentom Szpitala Miejskiego,
 • obsługuje punkty biblioteczne na terenie miasta
 • udostępnia dla ludzi niepełnosprawnych książki „mówione”,
 • czytelnie tworzą i systematycznie uzupełniają własne materiały informacyjne tj. kartoteki zagadnieniowe, teczki wycinków prasowych i spisy bibliograficzne, użytkownikom Biblioteki udostępnia publikacje regionalne oraz źródła informacji o regionie,
 • na podstawie katalogów zbiorów, kartotek, księgozbioru podręcznego, komputerowej bazy danych i innych materiałów udziela informacji z wszystkich dziedzin wiedzy,
 • pracownicy Działu Udostępniania Zbiorów:
 1. opracowują na zamówienie zestawienie bibliograficzne,
 2. oprowadzają wycieczki po Bibliotece, prowadzą lekcje biblioteczne, organizują wystawy,
 3. prowadzą różne formy pracy kulturalno-oświatowej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
 4. sporządzają odbitki ksero z materiałów własnych i z zewnątrz,
 5. wypożyczają kasety video i książki mówione,
 6. sygnują i oprawiają w folie księgozbiór. 

Dział Instrukcyjno-Metodyczny

1. Sprawuje opiekę merytoryczną nad działalnością Bibliotek i filii:

 • zbiera, grupuje i analizuje dane statystyczne z zakresu działania bibliotek i udziela o nich wszelkich informacji,
 • organizuje szkolenia, praktyki i udziela instruktażu w zakresie prac bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących sprzętu, programów i usług komputerowych,
 • przygotowuje i wydaje materiały szkoleniowo-metodyczne oraz bibliograficzne na aktualne tematy,
 • nawiązuje współpracę z bibliotekami wyższych szczebli i sieci, a także bibliotekami zagranicznymi,
 • sprawuje pieczę nad rozwojem i edukacją personelu bibliotecznego w zakresie usług informacyjnych,
 • inspiruje i promuje formy edukacji czytelniczej i informacyjnej oraz wydawniczej.

Dział Administracyjno-Gospodarczy

1. Zajmuje się sprawami kancelaryjnymi i gospodarczymi:

 • wykonuje czynności kancelaryjne: rozdziela, wysyła i rejestruje korespondencje,
 • sporządza plany i sprawozdania z pracy i usług bibliotecznych,
 • administruje i gospodaruje lokalami Biblioteki,
 • zaopatruje w sprzęt biblioteczny i materiały piśmienniczo-papiernicze,
 • zajmuje się serwisem i konserwacją sprzętu komputerowego, RTV, kserokopiarek,
 • zajmuje się utrzymaniem porządku i czystości w obiektach,
 • prowadzi drobne naprawy i konserwacje.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Piotrowska 11-09-2003 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Bończak-Dolińczyk 01-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Monika Piotrowska 01-04-2021 15:43